นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
กันลืมและทำให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2561 11:37
Ico48

ให้

Ico48
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 196
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2561 11:36
Ico48

ให้

Ico48
สากลกับนานาชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 203
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2561 11:36
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตออกแบบได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2561 11:36
Ico48

ให้

Ico48
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 375
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2561 11:35
Ico48

ให้

Ico48
กันลืมและทำให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2561 22:03
Ico48

ให้

Ico48
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 241
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2561 21:35
Ico48

ให้

Ico48
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 305
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2561 21:34
Ico48

ให้

Ico48
บริหารงาน 360°
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2561 16:55
Ico48

ให้

Ico48
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 293
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2561 16:54
Ico48

ให้

Ico48
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 372
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561 20:14
Ico48

ให้

Ico48
ค่าขององค์กร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 256
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2561 21:25
Ico48

ให้

Ico48
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 375
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2561 19:26
Ico48

ให้

Ico48
การรับผิดชอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2561 11:17
Ico48

ให้

Ico48
การกรอกข้อมูลการทำงานในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย LookTao
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 287
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2561 18:44
Ico48

ให้

Ico48
การบริหารแบบรักษาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 197
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2561 10:07
Ico48

ให้

Ico48
ทำงานกับพนักงานใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 333
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2561 10:07