นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
คำว่า Blue Screen คนเล่นคอม
in ทริปit
By ลมใต้ปีกEDU
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1697
at: 11 July 2011 14:24
Ico48

gives

Ico48
Share @ PSU 2011
in ชุมชน มอ. เมืองน่าอยู่
By คนทำGIS
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2324
at: 11 July 2011 14:22
Ico48

gives

Ico48
ความสุข ณ วันนี้
in กระจายผ่านสื่อ
By ซีซ่า ซีซ๋า
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1573
at: 11 July 2011 14:20
Ico48

gives

Ico48
ของฝากจากหาดใหญ่
in ถั่วพิสตาชิโอ้
By น่ารัก
Flowers: 2 · Comments: 4 · Read: 4815
at: 11 July 2011 14:19
Ico48

gives

Ico48
Nyan'd Cat
in Crosis
By Crosis
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 4
at: 11 July 2011 14:14