นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 7 · Read: 872
at: 22 January 2020 22:10
Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 6 · Read: 873
at: 16 January 2020 23:29
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 7 · Read: 976
at: 14 January 2020 01:03
Ico48

gives

Ico48
ปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 790
at: 14 January 2020 01:01
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่พลเมือง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 857
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
สอนตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 43 · Read: 1053
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 801
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
ทำสงครามหรือป้องกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 12 · Read: 899
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 7 · Read: 760
at: 14 January 2020 00:58
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 953
at: 31 December 2019 16:49