นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
สร้างอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:55
Ico48

ให้

Ico48
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 220
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:55
Ico48

ให้

Ico48
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 250
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:54
Ico48

ให้

Ico48
ต้องสู้จึงชนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 225
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:54
Ico48

ให้

Ico48
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 382
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:53
Ico48

ให้

Ico48
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 171
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:53
Ico48

ให้

Ico48
เรียนให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 312
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:53
Ico48

ให้

Ico48
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:53
Ico48

ให้

Ico48
ค่าความยาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 186
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:52
Ico48

ให้

Ico48
How to do to success
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 151
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 06:52
Ico48

ให้

Ico48
ค่าความยาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 186
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2561 19:28
Ico48

ให้

Ico48
How to do to success
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 151
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2561 21:17
Ico48

ให้

Ico48
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2561 14:15
Ico48

ให้

Ico48
เรียนให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 312
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2561 17:03
Ico48

ให้

Ico48
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 171
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2561 23:01
Ico48

ให้

Ico48
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 382
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2561 20:27
Ico48

ให้

Ico48
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (2)
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 24 · อ่าน: 4050
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2561 20:22
Ico48

ให้

Ico48
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (1)
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 4094
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2561 20:20
Ico48

ให้

Ico48
ต้องสู้จึงชนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 225
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2561 13:26
Ico48

ให้

Ico48
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 372
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2561 21:44