นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 326
at: 31 December 2019 16:49
Ico48

gives

Ico48
OpenSSH Client บน Window 10
in สาระไอที
By LookTao
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 205
at: 30 December 2019 13:17
Ico48

gives

Ico48
OpenSSH Server บน Window Server 2019
in สาระไอที
By LookTao
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 251
at: 30 December 2019 13:17
Ico48

gives

Ico48
ดีที่ชัดต้องวัดได้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 320
at: 29 December 2019 15:46
Ico48

gives

Ico48
ปัญญา ปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 327
at: 29 December 2019 15:45
Ico48

gives

Ico48
ปีใหม่ต้องให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 363
at: 27 December 2019 15:50
Ico48

gives

Ico48
เบื่อให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 273
at: 27 December 2019 00:22
Ico48

gives

Ico48
หัวหน้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 376
at: 27 December 2019 00:21
Ico48

gives

Ico48
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 314
at: 27 December 2019 00:21
Ico48

gives

Ico48
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 288
at: 27 December 2019 00:20
Ico48

gives

Ico48
ใครให้เกียรติใคร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 307
at: 21 December 2019 20:13
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 297
at: 20 December 2019 16:17