นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
ขยายเวลาการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา
ใน ความรู้เรื่องภาษีอากร
โดย Annyta
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 476
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2563 16:49
Ico48

ให้

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 13
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2563 16:48
Ico48

ให้

Ico48
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 478
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:13
Ico48

ให้

Ico48
ซื่อสัตย์สำคัญนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 479
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:13
Ico48

ให้

Ico48
ความตั้งใจสำคัญนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 454
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:13
Ico48

ให้

Ico48
ทุกคนมีความสามารถ มีดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 444
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:13
Ico48

ให้

Ico48
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 467
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:12
Ico48

ให้

Ico48
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 497
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:12
Ico48

ให้

Ico48
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 470
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:12
Ico48

ให้

Ico48
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 609
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:12
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 527
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:12
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 549
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:11
Ico48

ให้

Ico48
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 483
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:11
Ico48

ให้

Ico48
ได้ยินกับการฟัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 525
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:11
Ico48

ให้

Ico48
การสร้างค่าให้ตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 484
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:11
Ico48

ให้

Ico48
ฝันให้ใหญ่หมายถึง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 500
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:10
Ico48

ให้

Ico48
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 500
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:10
Ico48

ให้

Ico48
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 417
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 07:10
Ico48

ให้

Ico48
ขยายเวลาการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา
ใน ความรู้เรื่องภาษีอากร
โดย Annyta
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 476
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563 15:16
Ico48

ให้

Ico48
ได้ดีที่ทำหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 579
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2563 22:21