นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
NETWORKDAYS
ใน googlesheet
โดย nattapon
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 19
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2562 16:58
Ico48

ให้

Ico48
SEE VERSION HISTORY
ใน googlesheet
โดย nattapon
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 18
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2562 16:58
Ico48

ให้

Ico48
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 26
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2562 16:57
Ico48

ให้

Ico48
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 21
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2562 16:57
Ico48

ให้

Ico48
วัดค่าความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 27
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 11:13
Ico48

ให้

Ico48
ศัตรูภายใน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 36
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2562 13:41
Ico48

ให้

Ico48
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 33
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2562 23:34
Ico48

ให้

Ico48
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 38
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2562 23:34
Ico48

ให้

Ico48
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 37
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2562 23:34
Ico48

ให้

Ico48
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 31
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2562 23:34
Ico48

ให้

Ico48
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 30
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2562 23:33
Ico48

ให้

Ico48
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 48
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2562 13:39
Ico48

ให้

Ico48
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 49
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2562 16:55
Ico48

ให้

Ico48
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 63
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2562 22:14
Ico48

ให้

Ico48
อดเพื่อออม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 85
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2562 22:11
Ico48

ให้

Ico48
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 66
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2562 23:54
Ico48

ให้

Ico48
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 63
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2562 23:54