นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
สังคมคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 27
เมื่อ: 17 มกราคม 2562 21:39
Ico48

ให้

Ico48
นักเรียนกับนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 31
เมื่อ: 16 มกราคม 2562 19:56
Ico48

ให้

Ico48
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 50
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 20:23
Ico48

ให้

Ico48
ทำงานกับพนักงานใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 330
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:07
Ico48

ให้

Ico48
 จงเป็นคนมีการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 109
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:07
Ico48

ให้

Ico48
การนำเสนอการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1879
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:07
Ico48

ให้

Ico48
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 386
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:06
Ico48

ให้

Ico48
เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 715
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:06
Ico48

ให้

Ico48
แข่งกับตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1678
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:06
Ico48

ให้

Ico48
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 399
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:06
Ico48

ให้

Ico48
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 79
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:06
Ico48

ให้

Ico48
อาหารตามสั่งยุค 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 63
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:05
Ico48

ให้

Ico48
มองให้เป็นจึงเห็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 51
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 10:05
Ico48

ให้

Ico48
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 50
เมื่อ: 15 มกราคม 2562 09:59
Ico48

ให้

Ico48
มองให้เป็นจึงเห็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 51
เมื่อ: 14 มกราคม 2562 17:20
Ico48

ให้

Ico48
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 79
เมื่อ: 13 มกราคม 2562 10:11
Ico48

ให้

Ico48
วันเด็ก 2562
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 66
เมื่อ: 12 มกราคม 2562 22:18
Ico48

ให้

Ico48
แบบการสอนตามเป้าประสงค์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 100
เมื่อ: 10 มกราคม 2562 17:12