นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 146
at: 04 September 2019 14:28
Ico48

gives

Ico48
ไว้อาลัย ม.ร.ว. ถนัดศรี
in สังคม
By Smarn
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 234
at: 03 September 2019 14:41
Ico48

gives

Ico48
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 190
at: 03 September 2019 14:41
Ico48

gives

Ico48
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 141
at: 03 September 2019 14:40
Ico48

gives

Ico48
การเข้าสังคมออนไลน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 211
at: 01 September 2019 00:35
Ico48

gives

Ico48
Value chain working
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 263
at: 28 August 2019 12:47
Ico48

gives

Ico48
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 183
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
ปัญญากับปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 227
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 166
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่เป็นตัวบวก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 228
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
บริหารเวลา บริหารค่าคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 237
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
สติมี ปัญญาได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 167
at: 28 August 2019 12:45
Ico48

gives

Ico48
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 235
at: 28 August 2019 12:45
Ico48

gives

Ico48
Smart people vs Smart worker
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 225
at: 28 August 2019 12:44