นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
Share Version ใหม่ ตอน เปิดเผยตัวตน
in การใช้งาน Share PSU
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 12 · Read: 2860
at: 29 June 2011 13:44
Ico48

gives

Ico48
ตอนที่ ๐ พื้นฐานทฤษฎีการทำแผนที่ลม
in WAsP
By Smarn
Flowers: 1 · Comments: 7 · Read: 7417
at: 28 June 2011 13:11