นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 15:35
Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 10:53
Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 10:25
Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 08:58
Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 08:56
Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 08:40
Ico48

gives

Ico48
ซ่าส์.... จนวูบ
in Variety of Monly
By Monly
Flowers: 7 · Comments: 13 · Read: 2517
at: 21 July 2011 08:31
Ico48

gives

Ico48
พิณบรรเลง (กู่เจิง)
in ชนใดไม่มีดนตรีการ
By เอสเค
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2477
at: 19 July 2011 09:00