นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ตำแหน่ง ที่คาดว่าแบล็กฮอว์กตก
in Google Earth
By Smarn
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2855
at: 22 July 2011 13:56
Ico48

gives

Ico48
สะตออาหารภาคใต้
in watcharee phuket
By Watcharee
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 1661
at: 22 July 2011 10:02