นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ความสุขวันนี้
in regist
By viroj
Flowers: 4 · Comments: 5 · Read: 1814
at: 11 July 2011 15:11
Ico48

gives

Ico48
ความสุขวันนี้
in regist
By viroj
Flowers: 4 · Comments: 5 · Read: 1814
at: 11 July 2011 14:42