นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
การตกแต่งบล็อก
in การใช้งาน Share PSU
By Monly
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2387
at: 04 August 2011 09:47
Ico48

gives

Ico48
การตกแต่งบล็อก
in การใช้งาน Share PSU
By Monly
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2387
at: 04 August 2011 09:24
Ico48

gives

Ico48
วิสัยทัศน์ใหม่
in พัฒนางาน
By มิกกี้
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1817
at: 03 August 2011 21:07
Ico48

gives

Ico48
วิสัยทัศน์ใหม่
in พัฒนางาน
By มิกกี้
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1817
at: 03 August 2011 18:27