นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
เงินกันโครงการNRU
in finance
By 1,000
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2288
at: 05 August 2011 08:45
Ico48

gives

Ico48
"กุ้ง" เนื้อหนั่น กรอบ หวาน
in Open Kitchen
By mandala
Flowers: 4 · Comments: 8 · Read: 3208
at: 05 August 2011 08:44
Ico48

gives

Ico48
ใส่ใจสุขภาพหน้าเครื่องคอมฯ
in เพื่อสุขภาพ
By Teddy
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 2322
at: 05 August 2011 08:39
Ico48

gives

Ico48
ทำไมหมูแพง
in ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์
By เอสเค
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 2594
at: 05 August 2011 08:34
Ico48

gives

Ico48
ทำไมหมูแพง
in ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์
By เอสเค
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 2594
at: 05 August 2011 07:54
Ico48

gives

Ico48
"กุ้ง" เนื้อหนั่น กรอบ หวาน
in Open Kitchen
By mandala
Flowers: 4 · Comments: 8 · Read: 3208
at: 05 August 2011 07:42