นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
การสร้างค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 239
at: 30 November 2019 00:15
Ico48

gives

Ico48
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 247
at: 30 November 2019 00:14
Ico48

gives

Ico48
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 258
at: 30 November 2019 00:14
Ico48

gives

Ico48
ทำให้ดีมีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 242
at: 30 November 2019 00:14