นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
การยกย่องให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 153
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ใช้ความสามารถให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 167
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
วิกฤตการศึกษาและโอกาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 186
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ประเมินค่าตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 158
at: 09 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
วัยงาม
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 233
at: 09 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
ความไว้ใจ
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 282
at: 09 October 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
กระโจนใส่
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 160
at: 09 October 2019 23:36
Ico48

gives

Ico48
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 146
at: 08 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
ความพยายามสะสม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 143
at: 08 October 2019 23:38
Ico48

gives

Ico48
Adaptability
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 166
at: 08 October 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตคือการทดลอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 143
at: 01 October 2019 16:39
Ico48

gives

Ico48
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 166
at: 29 September 2019 21:54
Ico48

gives

Ico48
ทำงานให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 143
at: 29 September 2019 21:54
Ico48

gives

Ico48
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 142
at: 29 September 2019 21:54