นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 319
at: 15 August 2020 00:31
Ico48

gives

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
in Kamkaew
By KaMkAeW
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 10
at: 25 July 2020 16:48
Ico48

gives

Ico48
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 331
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ซื่อสัตย์สำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 320
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ความตั้งใจสำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 302
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ทุกคนมีความสามารถ มีดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 280
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 390
at: 21 July 2020 07:12
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 368
at: 21 July 2020 07:12
Ico48

gives

Ico48
ได้ยินกับการฟัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 373
at: 21 July 2020 07:11
Ico48

gives

Ico48
การสร้างค่าให้ตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 334
at: 21 July 2020 07:11
Ico48

gives

Ico48
ฝันให้ใหญ่หมายถึง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 349
at: 21 July 2020 07:10