นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
บทบาทหัวหน้าที่ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 504
at: 08 Febuary 2020 09:56
Ico48

gives

Ico48
จงหวังดีกับตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 573
at: 08 Febuary 2020 09:55
Ico48

gives

Ico48
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 476
at: 08 Febuary 2020 09:55
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 574
at: 08 Febuary 2020 09:51
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 550
at: 08 Febuary 2020 09:51
Ico48

gives

Ico48
ทำงานให้ได้ดี มีดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 610
at: 08 Febuary 2020 09:51
Ico48

gives

Ico48
ค่าของชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 583
at: 08 Febuary 2020 09:50
Ico48

gives

Ico48
การปรับตัว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 25 · Read: 850
at: 08 Febuary 2020 09:50
Ico48

gives

Ico48
ทีมเดียวกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 522
at: 08 Febuary 2020 09:49