นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
แข็งแรงเข้าไว้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 100
at: 02 November 2019 16:28
Ico48

gives

Ico48
ทำดีให้มีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 100
at: 02 November 2019 16:28
Ico48

gives

Ico48
อยากได้ดีต้อง Stay hungry
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 127
at: 31 October 2019 17:14
Ico48

gives

Ico48
เพิ่มค่าการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 140
at: 30 October 2019 23:49
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 142
at: 30 October 2019 23:49
Ico48

gives

Ico48
ขยะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 147
at: 30 October 2019 23:48
Ico48

gives

Ico48
ประกันคุณภาพการนัดหมาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 132
at: 30 October 2019 23:48
Ico48

gives

Ico48
ของดีของไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 149
at: 30 October 2019 21:09
Ico48

gives

Ico48
ฟองสบู่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 15 · Read: 171
at: 30 October 2019 21:09
Ico48

gives

Ico48
การทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 168
at: 30 October 2019 21:09
Ico48

gives

Ico48
การศึกษาให้เกิดค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 142
at: 30 October 2019 21:08
Ico48

gives

Ico48
Team leading
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 136
at: 30 October 2019 21:08
Ico48

gives

Ico48
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 118
at: 30 October 2019 21:07
Ico48

gives

Ico48
ขี้เกียจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 144
at: 30 October 2019 21:07
Ico48

gives

Ico48
เคลียร์แรมสมอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 150
at: 30 October 2019 21:05