นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
in Kamkaew
By KaMkAeW
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 17
at: 05 August 2019 21:32
Ico48

gives

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
in Kamkaew
By KaMkAeW
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 5
at: 05 August 2019 21:11
Ico48

gives

Ico48
ละครจบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 135
at: 05 August 2019 20:55
Ico48

gives

Ico48
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 156
at: 05 August 2019 20:54
Ico48

gives

Ico48
ทำได้ ทำเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 138
at: 05 August 2019 20:54
Ico48

gives

Ico48
ค่าเงินแข็ง-อ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 170
at: 05 August 2019 20:53
Ico48

gives

Ico48
เส้นตาย เส้นเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 170
at: 29 July 2019 21:03
Ico48

gives

Ico48
ติดใจกับติดอยู่ในใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 168
at: 28 July 2019 17:29
Ico48

gives

Ico48
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 169
at: 24 July 2019 21:50