นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ปัญญากับปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 235
at: 15 August 2019 13:19
Ico48

gives

Ico48
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 174
at: 14 August 2019 23:27
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่เป็นตัวบวก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 235
at: 13 August 2019 17:52
Ico48

gives

Ico48
แก้ความเบื่อหน่าย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 158
at: 13 August 2019 17:52
Ico48

gives

Ico48
บริหารเวลา บริหารค่าคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 246
at: 13 August 2019 17:51
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่ชีวิตคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 161
at: 09 August 2019 00:01
Ico48

gives

Ico48
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมช่วยแปล (CAT) Tools
in English
By Suthida
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 152
at: 08 August 2019 23:43