นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ความดี ความชอบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 219
at: 28 August 2019 11:12
Ico48

gives

Ico48
ความสำคัญของการกำหนดเวลา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 231
at: 27 August 2019 16:57
Ico48

gives

Ico48
อนาคตที่ดีต้องสร้าง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 197
at: 26 August 2019 17:30
Ico48

gives

Ico48
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 247
at: 24 August 2019 17:29
Ico48

gives

Ico48
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 213
at: 23 August 2019 13:30
Ico48

gives

Ico48
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 192
at: 21 August 2019 15:03
Ico48

gives

Ico48
Value chain working
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 283
at: 21 August 2019 15:03
Ico48

gives

Ico48
สติมี ปัญญาได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 177
at: 21 August 2019 15:03
Ico48

gives

Ico48
Smart people vs Smart worker
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 235
at: 21 August 2019 15:03