นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 137
at: 30 October 2020 18:48
Ico48

gives

Ico48
เชื่อมั่น ดื้อรั้น อวดดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 151
at: 30 October 2020 18:38
Ico48

gives

Ico48
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 157
at: 22 October 2020 00:20
Ico48

gives

Ico48
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 277
at: 22 October 2020 00:19
Ico48

gives

Ico48
รองานให้ได้งาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 224
at: 05 October 2020 14:42
Ico48

gives

Ico48
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 336
at: 18 August 2020 18:05
Ico48

gives

Ico48
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 316
at: 18 August 2020 18:05
Ico48

gives

Ico48
หมดปัญหา เพียงคิดว่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 221
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
พยามยามให้ได้ ให้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 299
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
การศึกษายุคพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 348
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
เงื่อนไขความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 401
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
ค่าการสอบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 367
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
วัตถุประสงค์การเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 391
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
ภูมิรู้กับความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 330
at: 18 August 2020 18:03
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 307
at: 18 August 2020 18:03
Ico48

gives

Ico48
ความพยายามทำให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 375
at: 18 August 2020 18:03