นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
วันหยุดคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 94
at: 03 December 2019 23:20
Ico48

gives

Ico48
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 87
at: 01 December 2019 14:00
Ico48

gives

Ico48
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 154
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 142
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
ทำงานคือการจ้างตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 180
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
เจริญดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 197
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 188
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีที่คิด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 189
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
คนมีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 149
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
คิดกลับด้านด้วยการทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 133
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
ไม่มี ทำให้มี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 139
at: 30 November 2019 00:16
Ico48

gives

Ico48
อิสระทางการเงิน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 161
at: 30 November 2019 00:16
Ico48

gives

Ico48
ความทนทานของเทคโนโลยี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 135
at: 30 November 2019 00:15
Ico48

gives

Ico48
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 146
at: 30 November 2019 00:15
Ico48

gives

Ico48
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 131
at: 30 November 2019 00:15
Ico48

gives

Ico48
เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 111
at: 30 November 2019 00:15
Ico48

gives

Ico48
การสร้างค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 124
at: 30 November 2019 00:15