นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 98
at: 13 October 2019 10:13
Ico48

gives

Ico48
ความพยายามสะสม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 70
at: 13 October 2019 10:12
Ico48

gives

Ico48
Adaptability
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 72
at: 13 October 2019 10:11
Ico48

gives

Ico48
ประเมินค่าตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 72
at: 13 October 2019 10:11
Ico48

gives

Ico48
เถ้าแก่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 60
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
การยกย่องให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 58
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ใช้ความสามารถให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 65
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
วิกฤตการศึกษาและโอกาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 55
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ประเมินค่าตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 72
at: 09 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
วัยงาม
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 141
at: 09 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
ความไว้ใจ
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 132
at: 09 October 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
กระโจนใส่
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 86
at: 09 October 2019 23:36
Ico48

gives

Ico48
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 98
at: 08 October 2019 23:39