นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
เลือกตั้ง สส 2562
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 20
at: 18 March 2019 23:51
Ico48

gives

Ico48
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 31
at: 17 March 2019 00:41
Ico48

gives

Ico48
แนวทางการพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 48
at: 14 March 2019 18:57
Ico48

gives

Ico48
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 45
at: 13 March 2019 15:00
Ico48

gives

Ico48
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 45
at: 12 March 2019 01:21