นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่ทำหน้าที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 310
at: 28 May 2020 22:21
Ico48

gives

Ico48
ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 330
at: 28 May 2020 22:21
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีต้องขยันเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 319
at: 28 May 2020 22:20
Ico48

gives

Ico48
ทำแผนกลยุทธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 325
at: 28 May 2020 22:19
Ico48

gives

Ico48
การทำให้อยู่ดีมีสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 290
at: 28 May 2020 22:18
Ico48

gives

Ico48
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 358
at: 28 May 2020 22:18
Ico48

gives

Ico48
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 788
at: 19 Febuary 2020 19:42
Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 456
at: 08 Febuary 2020 09:56
Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 400
at: 08 Febuary 2020 09:56