นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ดี-เลว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 93
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ เรียนความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 76
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
ของเสียออนไลน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 95
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
วันหยุดคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 113
at: 03 December 2019 23:20
Ico48

gives

Ico48
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 124
at: 01 December 2019 14:00
Ico48

gives

Ico48
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 161
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 149
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
ทำงานคือการจ้างตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 184
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
เจริญดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 204
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 198
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีที่คิด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 201
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
คนมีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 165
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
คิดกลับด้านด้วยการทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 145
at: 30 November 2019 00:17
Ico48

gives

Ico48
ไม่มี ทำให้มี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 158
at: 30 November 2019 00:16
Ico48

gives

Ico48
อิสระทางการเงิน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 182
at: 30 November 2019 00:16