นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
สังคมคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 27
at: 17 January 2019 21:39
Ico48

gives

Ico48
นักเรียนกับนักศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 31
at: 16 January 2019 19:56
Ico48

gives

Ico48
ทำงานกับพนักงานใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 10 · Read: 332
at: 15 January 2019 10:07
Ico48

gives

Ico48
 จงเป็นคนมีการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 109
at: 15 January 2019 10:07
Ico48

gives

Ico48
การนำเสนอการพัฒนางาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 1879
at: 15 January 2019 10:07
Ico48

gives

Ico48
แข่งกับตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1678
at: 15 January 2019 10:06
Ico48

gives

Ico48
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 7 · Read: 399
at: 15 January 2019 10:06
Ico48

gives

Ico48
อาหารตามสั่งยุค 4.0
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 63
at: 15 January 2019 10:05
Ico48

gives

Ico48
มองให้เป็นจึงเห็นค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 52
at: 15 January 2019 10:05
Ico48

gives

Ico48
มองให้เป็นจึงเห็นค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 52
at: 14 January 2019 17:20
Ico48

gives

Ico48
วันเด็ก 2562
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 66
at: 12 January 2019 22:18
Ico48

gives

Ico48
แบบการสอนตามเป้าประสงค์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 100
at: 10 January 2019 17:12