นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 886
at: 10 November 2016 15:10
Ico48

gives

Ico48
Small_king5
พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 625
at: 10 November 2016 14:37
Ico48

gives

Ico48
Small_king9rerice
พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 641
at: 10 November 2016 14:35
Ico48

gives

Ico48
Small_transform004
transform004
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 770
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_transform005
transform005
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 755
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 886
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_000
แปรอักษร000
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 769
at: 10 November 2016 14:34
Ico48

gives

Ico48
Small_k3-2
ในหลวง
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 640
at: 14 October 2016 10:46
Ico48

gives

Ico48
Small_front
สมเด็จพระเทพฯ
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 618
at: 01 October 2016 16:03
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep3
สสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 411
at: 01 October 2016 16:03
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 482
at: 01 October 2016 16:03
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep5
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 404
at: 01 October 2016 16:02
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 446
at: 01 October 2016 16:02
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep7
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 514
at: 01 October 2016 16:02
Ico48

gives

Ico48
Small_pratep8
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 434
at: 01 October 2016 16:02
Ico48

gives

Ico48
Small_farther2016-5
วันมหิดล
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 382
at: 01 October 2016 16:01
Ico48

gives

Ico48
Small_farther2016-21
วันมหิดล
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 531
at: 01 October 2016 16:01
Ico48

gives

Ico48
Small_oursoul2
วันมหิดล
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 494
at: 01 October 2016 15:56
Ico48

gives

Ico48
Small_oursoul3
วันมหิดล
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 548
at: 01 October 2016 15:56
Ico48

gives

Ico48
Small_oursoul4
วันมหิดล
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 515
at: 01 October 2016 15:56