นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_nan07
คุณชำนาญ07
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 955
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2559 16:09
Ico48

ให้

Ico48
Small_fnrumk3
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 571
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2559 20:10
Ico48

ให้

Ico48
Small_interview_inn
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 457
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2559 09:01
Ico48

ให้

Ico48
Small_mashroomagri24_fnr
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 454
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2559 09:00
Ico48

ให้

Ico48
Small_mashroomshare
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 372
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2559 09:00
Ico48

ให้

Ico48
Small_20170816trainvegetable
งานเกษตรภาคใต้ 2559
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 333
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2559 15:18
Ico48

ให้

Ico48
Small_fnrumk1
คณะทรัพย
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 353
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2559 15:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_20170816trainvegetable
งานเกษตรภาคใต้ 2559
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 333
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2559 09:18
Ico48

ให้

Ico48
Small_fnrumk3
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 571
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2559 09:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_fnrumk5
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 410
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2559 09:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_fnrumk2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 388
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2559 09:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_lanplant4
ลานพืชใกล้จะสูญพันธุ์
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 373
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 17:49
Ico48

ให้

Ico48
Small_lanplant6
ลานพืชใกล้จะสูญพันธุ์
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 442
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 17:49
Ico48

ให้

Ico48
Small_mashroom2
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 373
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:59
Ico48

ให้

Ico48
Small_mashroom1
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 485
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:59
Ico48

ให้

Ico48
Small_mashroom3
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 376
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:59
Ico48

ให้

Ico48
Small_mashroom8
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 423
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:59
Ico48

ให้

Ico48
Small_animalscience60
แนะนำ1
โดย anni
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 400
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:58
Ico48

ให้

Ico48
Small_expo2016
researchexpo2016
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 574
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:57
Ico48

ให้

Ico48
Small_1
สมัครลงทะเบียน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1097
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2559 13:57