นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
ท่านนายกรัฐมนตรี chicken dance
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 11:19
Ico48

ให้

Ico48
ผลไม้พื้นบ้านรสเปรี้ยวจี้ดจ๊าด
ใน Poonim
โดย Poonim
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 11
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 11:15
Ico48

ให้

Ico48
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 115
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 11:14
Ico48

ให้

Ico48
ไม่ว่าดีหรือเสีย ต้องใช้ให้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 67
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 11:14
Ico48

ให้

Ico48
การศึกษาต้องสร้างปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 44
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 11:14
Ico48

ให้

Ico48
Lifelong learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 34
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 11:14
Ico48

ให้

Ico48
ยุคดิจิทัลต้องความซื่อสัตย์และจริงใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 110
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2560 12:54
Ico48

ให้

Ico48
การเกษตรยุค 4.0 ต้องเน้นการจัดการการตลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 115
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2560 12:53
Ico48

ให้

Ico48
นายกรัฐมนตรีเยือน ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 404
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2560 05:36
Ico48

ให้

Ico48
LC/MS : Unable to create process
ใน science-equipment
โดย DaDa
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 87
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:49
Ico48

ให้

Ico48
Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS)
ใน สาระน่ารู้:อบรม สัมนา
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 101
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:48
Ico48

ให้

Ico48
อบรม “ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC17020 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
ใน 17025
โดย Wawa
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 119
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:47
Ico48

ให้

Ico48
CHNS/O - Chapter 24 : Not ready และ Carier flow ไม่คงที่
ใน science-equipment
โดย DaDa
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:46
Ico48

ให้

Ico48
GC 6890 uECD ไม่มีสัญญาณ
ใน การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยฯ
โดย ServiceMan
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 114
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:45
Ico48

ให้

Ico48
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 88
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:45
Ico48

ให้

Ico48
Marcro TGA
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 145
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:44
Ico48

ให้

Ico48
จำแนกขนาดรูพรุน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ยักษ์สวย
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 80
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 18:43