นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (หน้า 8)

Ico24 Covid-19 คิดกักก่อนเป็น
Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
25 มีนาคม 2563 15:19
#111844

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

Ico24 เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย
Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
25 มีนาคม 2563 15:19
#111843

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

Ico24 กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร
Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
25 มีนาคม 2563 15:19
#111842

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

Ico24 เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
25 มีนาคม 2563 15:10
#111831

very good Content ------------> Pvery good Content ------------><a href="https://pgslot356.net/">PG SLOT</a><a href="https://pgslotgame.net/">PG SLOT</a><a href="https://pgslotgame.com/">PG SLOT</a><a href="https://pgslot.game/">PG SLOT</a>