นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Comments (Page 6)

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
watson smith [IP: 45.77.154.126]
11 พฤษภาคม 2562 15:43
#108822

I just want to say thanks for this great post, quality article and will look more of your respective fascinating content. Superb sharing! The article shows writers writing skill that are amazing. Information in that Article is Informative and Interesting. Just because of it i appreciate writer content. <a href="https://americasuits.com/dark-phoenix-famke-janssen-coat">buy dark phoenix trench coat online</a>

Ico24 ทำงานกับพนักงานใหม่
Ico48
clicker heroes [IP: 171.224.217.200]
11 พฤษภาคม 2562 14:25
#108821

I don't know if I still have a memory. After that day, I went with my soul  clicker heroes

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
Install Webroot Security :- www.webroot.com/safe [IP: 27.54.185.180]
11 พฤษภาคม 2562 02:51
#108820

Webroot delivers next-generation endpoint security and threat intelligence services to protect businesses and individuals in a connected world. And We provide information regarding Webroot Installation with Code. Go to webroot.com/safe and enter Security Code.
Download Webroot Secure Anywhere

Install Webroot 

www.webroot.com/safe

 

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
Setup GarminExpress :- www.garmin.com/express [IP: 27.54.185.180]
11 พฤษภาคม 2562 02:49
#108819

Delivering innovative GPS technology across diverse markets, including aviation, marine, fitness, outdoor recreation, tracking and mobile apps. And We provide information regarding the Installation of Garmin Express. Go to Garmin.com/Express.
Activate Garmin Express

Setup Garmin Express

www.Garmin.com/Express

 

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
Activate hulu with code :- www.hulu.com/activate [IP: 27.54.185.180]
11 พฤษภาคม 2562 02:48
#108818

Hulu provides the simplest way to stream entertainment to your TV. On your terms. With thousands of available channels. We provide information regarding Hulu Activation Code. Go to hulu.com/activate, and enter the Activation Code

hulu activate

www.hulu.com/activate with code

www.hulu.com/activate roku

www.hulu.com/activate

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
Activate hulu with code :- www.hulu.com/activate [IP: 27.54.185.180]
11 พฤษภาคม 2562 02:46
#108817

Hulu provides the simplest way to stream entertainment to your TV. On your terms. With thousands of available channels. We provide information regarding Hulu Activation Code. Go to <a href="https://activatehulu.com/">www.hulu.com/activate</a> , and enter the Activation Code

<a href="https://activatehulu.com/"> Hulu activation</a>

<a href="https://activatehulu.com/">hulu.com/activate code</a>

<a href="https://activatehulu.com/">www.hulu.com/activate</a>

Ico24 CAD_105.jpg
Ico48
jennifer sharpe [IP: 110.93.230.98]
10 May 2019 19:58
#108816

 If they wouldn't have stealth, the country radars would have picked up, but it dirent because their SEO Services NYC helicopters 

Ico24 CopyofDSC0020.JPG
Ico48
doctor sami homeo [IP: 202.143.115.89]
10 พฤษภาคม 2562 16:53
#108815

Well, I have some longtime i search. Interesting Blog For Increasing Of Reading And Lots, course Do counters When the i am Post Searching For A  Dr. sami's Homeo Website the I really Do Like This. I bookmarked it for more information.Thanks for this blog. 

Ico24 CopyofDSC0075.JPG
Ico48
samish leather [IP: 202.143.115.89]
10 พฤษภาคม 2562 12:55
#108814

We are renowned in the calfskin business with our best detroit become human jacket nature of cowhide and its stuff we are giving administration from everywhere throughout the world with delivery extraordinarily free dispatching in the USA, CANADA, AUSTRALIA, and the UK we have our official site from where you are submitting your request at a markdown cost so visit our site which is https://www.samishleather.com

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
samish leather [IP: 110.37.231.46]
10 พฤษภาคม 2562 12:46
#108813

We are renowned in the calfskin business with our best [url=www.samishleather.com/product/rk-800-survival-game-detroit-become-human-jacket]detroit become human jacket[/url] nature of cowhide and its stuff we are giving administration from everywhere throughout the world with delivery extraordinarily free dispatching in the USA, CANADA, AUSTRALIA, and the UK we have our official site from where you are submitting your request at a markdown cost so visit our site which is https://www.samishleather.com

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
samish leather [IP: 202.143.115.89]
10 พฤษภาคม 2562 12:45
#108812

We are renowned in the calfskin business with our best <a href="www.samishleather.com/product/rk-800-survival-game-detroit-become-human-jacket>detroit become human jacket</a> nature of cowhide and its stuff we are giving administration from everywhere throughout the world with delivery extraordinarily free dispatching in the USA, CANADA, AUSTRALIA, and the UK we have our official site from where you are submitting your request at a markdown cost so visit our site which is https://www.samishleather.com

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา
Ico48
Jennifer Grace [IP: 39.57.176.34]
10 พฤษภาคม 2562 11:43
#108811

Educated individuals can be effectively represented. The American individuals may not be the best-taught, however <a href="https://www.usaassignmentservice.com/pay-for-assignment">Pay for University Assignment</a>, they're extremely shrewd on the most fundamental level. All things considered, I constantly needed to be Educated and be readied.

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
Assignment Help [IP: 171.61.183.144]
09 พฤษภาคม 2562 17:48
#108810

I have to say that you are on the right track. This will be loved by several individuals as it is detailed and interesting. All the best for your future work.

<a href="https://www.alphaassignmenthelp.com">Academic Assignment Help</a>

Ico24 ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง
Ico48
Johnclair [IP: 117.254.176.181]
09 พฤษภาคม 2562 16:35
#108809

I would add in that 'Exceptional mingle is a delight to the eye' too; that is the reason we have every single one of the styles and diagram inclinations to make it is a wonderful effort for readers. Feel free to surf custom essay writing service ( https://essayacademia.com ) . Education contain classic tasks like essay, assignment, look into article writing and a large number of the students can't finish their assignment well inside the time.