นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (02 มิถุนายน 2563)

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
Best Assignment Writing Service  [IP: 104.131.188.187]
02 June 2020 16:48
#112879

Understudies needing academic paper help can go through their cash in the correct place with 360assignments. This is in such a case that any of our task essayists neglect to give work that sometimes falls short for the understudies' needs, we guarantee to give them liberated from cost modifications and in the most pessimistic scenario complete discount. https://360assignments.com/blog/best-assignment-writing-service

Ico24 A138_1695.JPG
Ico48
Emma Jackson [IP: 45.248.2.48]
02 มิถุนายน 2563 13:04
#112878

This is really an amazing <a href="https://www.goassignmenthelp.com.au/book-review-help/>Book Review Writing Help</a> article.Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information keep it up and best of luck for your future article and posts.