นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (26 กุมภาพันธ์ 2563)

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
nishakapoor [IP: 223.185.185.148]
26 กุมภาพันธ์ 2563 20:10
#111488

http://www.nishakapoor.com/

http://www.saumyagiri.com/

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
nishakapoor [IP: 223.185.185.148]
26 กุมภาพันธ์ 2563 20:09
#111487

Aerocity escort service and get available with one as soon as possible.<a href="http://www.nishakapoor.com/"> Aerocity Escorts</a> The soon you will approach the Aerocity escort services, the <a href="http://www.saumyagiri.com/"> Delhi Escorts</a> soon you will be able to feel fun and satisfied as well.

Ico24 A138_1695.JPG
Ico48
Eric [IP: 39.57.179.166]
26 กุมภาพันธ์ 2563 19:43
#111486

The motivation behind why that is the situation is on the grounds that a Low Cost Essays Online paper that is summarized by machine would wind up having numerous linguistic and structure mistakes since, despite the fact that the machine or robot does really rethink the words, it isn't acquainted. with syntactic blunders or even the grouping of the work and therefore, the paper that is reworded winds up being of low quality.

Ico24 A138_1695.JPG
Ico48
Eric Bana [IP: 39.57.179.166]
26 กุมภาพันธ์ 2563 19:39
#111485

Despite the fact that there are numerous organizations that offer summarizing administrations, not all organizations are considered as the best rewording specialist co-op. Notwithstanding, [url=https://www.6dollaressay.com/]Best Low Cost Essay Writing Service[/url] is one of only a handful barely any organizations that offer modest summarizing administrations and numerous understudies have made the organization as their favored web-based rewording arrangement supplier.

Ico24 A138_1695.JPG
Ico48
Paul Denzel [IP: 39.57.179.166]
26 กุมภาพันธ์ 2563 19:34
#111484

Rewording administrations are likewise alluded to as revising administrations or in any event, rethinking administrations. There is an assortment of reasons why one may be needing rewording administration. One reason can be disclosed to involve an absence of sufficient time to attempt an examination <a href="https://www.6dollaressay.com/">Low Cost Reliable Essay Writing Service</a> paper or some other sort of paper along these lines leaving the understudy with no alternative separated from asking organizations like us.

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2
Ico48
mcafee.com/activate [IP: 216.158.232.126]
26 กุมภาพันธ์ 2563 19:20
#111483

Webroot SecureAnywhere AntiVirus keeps a light touch on your system's resources. It aces our hands-on malware protection test, and can even roll back ransomware activity. You can download, install, Activate it from the following Links.

http://w-wwmcafee.com/

http://findwebroot.com/

<a href="http://w-wwmcafee.com/">mcafee.com/activate</a>

<a href="http://findwebroot.com/">mcafee.com/activate</a>

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
arunjeet [IP: 223.179.133.32]
26 กุมภาพันธ์ 2563 16:56
#111482

Great job. I was able to clear a couple of doubts, for which I’m deeply thankful. It is rare that you come across such an insightful work. A big thumbs up from my side.

<a href="http://www.khalsastore.com </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buypatkas </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buypatkasonline </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> bestpatkas </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buy dumla </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buyonlinedumla</a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> dumlaonlinebuy </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buybeardaccessories </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buypunjabibeardaccessories </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> cholaonline </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> onlinechola </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> buyturbanspinonline </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> turbanspinonline </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> kurta pajamai </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> chola </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> lohi </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> chadra </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> 1984 </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> turbans </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> turban </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> kirpan </a>

<a href="http://www.khalsastore.com"> sikh accessories </a>

Ico24 ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้
Ico48
kaka [IP: 45.67.96.23]
26 กุมภาพันธ์ 2563 16:36
#111481

ครูคือผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน pgslot

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2
Ico48
Sophia Williams [IP: 107.170.127.117]
26 กุมภาพันธ์ 2563 16:10
#111480

I am really impressed with the information you provide in your post. Looking forward to visiting more. office.com/setup | office.com/setup

Ico24 การบริหารองค์การต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
Ico48
lily [IP: 193.37.33.14]
26 กุมภาพันธ์ 2563 11:46
#111478

ขอบคุณที่มาร่วมแบ่งปันข้อคิดดีๆ นะค่ะ >>> slotxo