นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (22 มิถุนายน 2562)

Ico24 เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
Ico48
Adelaide Professional [IP: 122.173.158.130]
22 มิถุนายน 2562 20:30
#109163

Adelaide Carpet Cleaning Professional is simply the number one choice for friendly, high quality and affordable cleaning services in Adelaide.

<a href="https://adelaideprofessionalcarpetcleaning.com.au/">Carpet Cleaning Adelaide</a>

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
rayanwarner44 [IP: 144.48.76.186]
22 มิถุนายน 2562 18:18
#109162

This blog is nicely written and I found the content and information very informative as well as helpful. Covering the topic related to outlook issue is very high-quality. Also, the technicians available at Outlook Support Number are very friendly in nature. They resolve my issue like their own. Get support click here <a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/microsoft-outlook-support"><b> Microsoft Outlook Support</b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/microsoft-outlook-support"><b> Outlook Support </b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/microsoft-outlook-support"><b> Outlook Support Number </b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/microsoft-outlook-support"><b>Outlook Tech Support</b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/microsoft-outlook-support"><b>Outlook Support Phone Number</b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/office-365-support"><b>Office 365 Support </b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/office-365-support"><b>Microsoft 365 Support </b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/office-365-support"><b>Microsoft Office 365 Support </b></a>

<a href="https://www.microsoft-supportnumber.com/microsoft-outlook-support"><b>Outlook Customer Service Phone Number</b></a>

Ico24 การเขียนเอกสารตามระบบ HACCP ขั้นตอนที่ 5 (HACCP Plan)
Ico48
eddie007 [IP: 103.113.213.138]
22 June 2019 13:34
#109161

There are the great blog here it is the very nice have to access the all window class room setting for set the all way of make shortcut desktop must be web users join this update thanks.

Ico24 การใช้อนาคต
Ico48
saul paulo [IP: 171.236.80.74]
22 มิถุนายน 2562 08:45
#109160

Hello, my name is Dorobo Neko. I like to play a game. Do you wanna play with me? If u interested, please visit my website <a href="https://happywheelsbest.com">happy wheels</a>