นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (24 เมษายน 2562)

Ico24 เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
Ico48
the mail items guide [IP: 43.227.130.146]
24 เมษายน 2562 18:12
#108734

Very nice article and thanking you for sharing this post.

<a href="https://www.themailitemsguide.com/">the mail items guide</a>

Ico24 สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน
Ico48
check over here [IP: 43.227.130.146]
24 เมษายน 2562 16:46
#108733

This post is very useful to me and thank you so much. You can click here

<a href="https://www.themailitemsguide.com/">check over here</a>