นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานหนักจะรวยมั้ย ถ้าเป็นรวยความสุขก็คงใช่

Ico48

เราลืมตัวบ่อย ๆ นึกว่าที่ทำงานเป็นของ ๆ เรา

ตอนนี้พยายามหัดปล่อยวางเป็นบางเวลา 555