นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานหนักจะรวยมั้ย ถ้าเป็นรวยความสุขก็คงใช่

Ico48

หลายคนใช้อย่างอื่นเป็นดัชนีความสุขครับ จึงพยายามที่จะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้มากที่สุดเพื่อตัวเองจะได้มีดัชนีความสุขเยอะ ๆ

สุขจริงมันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปแสดงหาดัชนีมาประกอบ

อิอิอิ

เราเอง