นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสำนึกสาธารณะต้องเริ่มสร้างมาจากครอบครัวจริงๆหรือ

Ico48

ใช่แล้วครับ คนไทยบางส่วนยังคงไม่เข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวม นี่ขนาดเป็นนักศึกษาที่มีการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

ถ้าสถาบันการศึกษาช่วยไม่ได้มาก ก็คงต้องกลับไปเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวจริงๆ มั้งครับ

 

"ใจสั่งมา"