นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีการ Link ไฟล์ข้อมูล

Ico48
ของแบบนี้ต้องเรียนรู้กันไป...ไม่ยากเกินความสามารถหรอกค่ะ...สู้ ๆ ^^v