นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature

Ico48

เป็นความรู้ใหม่ น่าสนใจมากครับ ได้เก็บความรู้รายวัน

เอิ้ก เอิ้ก

"ใจสั่งมา"