นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิรูปการศึกษา: หัวใจ เนื้อหา กระบวนการ ผลลัพธ์ ๓

Ico48
Ico64

ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ใน "เดินทางผิด?" ว่า

 ..สอนให้เยาวชนไทยหาคำตอบที่รวดเร็วแทนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ...รวมทั้งกระบวนการออกข้อสอบประเมินผลที่ต้องการเพียงผลลัพธ์แต่ไม่สนใจกระบวนการ?

ขออนุญาต นำมาฉายตัวอย่างที่นี่ครับ ...ส่วนรายละเอียด คลิก