นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

เคยเจอเหมือน อ.ป้อม เลยค่ะ วันรุ่งขึ้น Share ถึงยอมกลับมาพูดไทยเหมือนเดิม อิ ๆ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน