นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA

Ico48

การผลิตน้ำแร่ก็ต้องมีการกรองก่อนครับ แต่ด้วยลักษณะของน้ำใต้ดินที่สะอาด ภาระหรือ load ในการกรองก็ต่ำ ใช้กรองเมมเบรนเพื่อนำเอา total suspended solids ออก ตรวจสอบคุณภาพของจุลินทรีย์ (ซึ่งไม่น่าจะมี) และคุณภาพน้ำแร่ตามมาตรฐานครับ