นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA

Ico48

น่าสนใจมากคะ ลองวิเคราะห์สาร OSA ในน้ำแร่ของตัวอย่างลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลว่าน้ำแร่เขามีสารที่มีประโยชน์ตัวนี้หรือไม่