นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีแพ็กพัสดุจากไปรษณีย์ไทย

Ico48

ที่ไปรษณีย์ ไม่แน่ใจว่าทุกที่ปล่าว จะมี บริการห่องของให้