นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องที่คน (ฝรั่ง) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ 20 เรื่อง

Ico48

เรื่องลูกสาวทั้งเจ็ดของอีฟ นั่นก็เป็นงานเขียน ที่มีที่มาจากแผนภูมิต้นไม้ตามที่ว่าไว้ครับ แต่จำกัดให้อีฟเป็นสาวยุโรป แล้วมาว่ากันว่าสาวยุโรป มี haplogroup อะไรกันมั่ง ซึ่งเจ้าแผนภูมิต้นไม้แบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ก็เลยทำให้เป็นที่มาของลูกสาวทั้งเจ็ดของอีฟ ผมเคยแต่ได้ยินเรื่องราวมาครับ ไม่เคยอ่านเล่มนี้จริงๆเลย ถึงให้อ่านก็ไม่รู้ว่าจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่า แบบว่าภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยชับครับ