นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แง่คิดจากขำขัน 6 เรื่อง

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
16 August 2014 10:28
#99499

เป็นขำขัน ที่น่าจะจริงทุกเรื่องเลยนะครับ

หากจะมองว่าขำก็ขำได้

หากจะมองว่าเป็นแง่คิดเตือนสติ ก็ใช่ทีเดียวครับ :)