นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บ่น เรื่องเครื่องมือซื้อมาแบบยกเข่ง

Ico48

เดี๋ยวเข้าทำนองว่า

คนชื้อไม่ได้ใช้

คนใช้ไม่ได้ชื้อ

หลายๆ ที่่ (ไม่ใช้ใน ม.อ.) เลยที่ผมเห็นว่า คนออกนโยบาย คือผู้บริหาร แต่ คนทำตามนโยบาย ผู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

นโยบายบางอย่าง ออกมา คนทำตาม บ่นแล้วบ่นอีก ออกนโนบายมาแบบไม่ดูเลยว่าคนทำจะทำได้ได้

เครื่องมืออุปกรณ์ หลายอย่าง ชื้อมา โดยที่ไม่ถามคนที่ใช้ว่า ต้อนการแบบนี้หรือปล่าว ต้องกับงานที่ต้องใช้ไหม

ของบางอย่าง ให้งบมาเพื่อให้คนทำงานชื้อเอง แต่งบที่่ให้มาดันไมาพอ สืบไปสืบมาเกิดจาก คนที่ตั้ง (ไม่ใช้คนใช้งาน) ไปสืบราคาอุปกรณ๋ (แทนที่จะให้คนใช้งานหา) มา เห็นว่าตัวนี้ถูกดี เลยตั้งงบ ตามราคาตัวนี้