นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิรูปการศึกษา: หัวใจ เนื้อหา กระบวนการ ผลลัพธ์ ๓

Ico48

ครับ คำว่า ธุรกิจ + การศึกษา หรือ ...ฯลฯ

จะพบว่าเมื่อมีคำว่าธุรกิจนำหน้า มักจะมุ่งแต่กำไรสูงสุด โดยละเลย จรรยาบรรณ หรือแม้กระทั่งคุณธรรม

หลายอย่างถูกแทรกเข้ามาอย่างกลมกลืนกับสังคมปัจจุบัน ทำให้สังคมคิดว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ติวเตอร์

แม่กระทั่งหนังสือแบบเรียน ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งสมัย "โบราณ" คือ 30-40 ปีที่แล้ว พี่ส่งต่อให้น้องได้ ฯลฯ