นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
ณัฐชาริกา พูลผลคะตระกูลพูลผลคะ [IP: 180.183.35.202]
25 July 2014 15:12
#99292

ชื่อ ณัฐชาริกา พูลผลค่ะ ตระกูลพูลผล แต่เกิดคะอยู๋นครศรีธรรมราชคะ