นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนทึ่ง : อากู๋ มาอยู่เมืองไทยนานจนรู้ภาษา

Ico48

9hv']v'f^[hk' ไม่รู้ว่าอากู๋จะเก่งหรือไม่หากลืมเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทย