นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัจจัยที่ทำให้ทำงานได้สำเร็จ: 1. หัวหน้าดี

Ico48

บางคนก็เป็นลูกพี่ บางคนก็เป็นลูกน้อง

บอกรวม ๆ เลยว่า

คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกะเรา

อิอิอิ

เราเอง