นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัจจัยที่ทำให้ทำงานได้สำเร็จ: 1. หัวหน้าดี

Ico48

ลูกน้องดี ก็มีส่วนทำให้หัวหน้า"น่ารัก"นะคะ พี่โอ๋ว่า