นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูแลตนเองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Ico48
ดำขำ (Recent Activities)
18 July 2014 06:07
#99173

ได้อ่านก็เป็นห่วงนะ แต่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ เห็นจุดเสี่ยงมีร.ร. ซีเอสด้วย พี่ชักเป็นตัวเองแล้วหละ เพราะต้องไปที่นั้น 5555